3 fő területre specializálódva:

        1. Vállalati vagyonbiztosítás előre nem látható esetekre is.

       2. 2014. évtől új Ptk. A cégvezetők magánvagyonukkal (is) felelnek
           az utólag hibásnak bizonyuló döntésekért.

       3. Nyugdíjtőke cégtulajdonosoknak -  cégvezetőknek

Céges biztosítások előre nem látható eseményekre is
 
1. Kössön olyan vállalati  biztosítást, amely akkor is téríti a kárt, ha a bekövetkezett eset nem szerepel a szerződésé-
ben.


Nem ritkán történnek olyan káresetek, melyre az aktu- ális biztosítás nem terjed ki. Ilyenkor mindenki a biztosítót szidja, pedig legtöbb esetben az törté- nik, hogy éppen arra az esetre a biztosítás nem terjed ki.      Tovább ehhez

       
Cégvezetők magánvagyonának védelme, cégköltségen

2. Védje meg magán-
vagyonát


2014. évtől új Ptk. A cég-
vezetők magánvagyonukkal
(is) felelnek az utólag hi-
básnak bizonyuló döntése-
kért. Legjobb ügyvédek és
szakértők!

                 Tovább ehhez


Nyugdíjtőke cégköltségen

3. Hozza létre magán-
nyudíját


Van, amikor a régi módsze- rek már nem alkalmasak a jövedelem kivételére a cégből.


                   Tovább ehhez   
Ha kérdése van, kérem adjon egy számot, visszahívom:  alkuszportal@gmail.com


                                                      Céginfó