3 fő területre specializálódva:

        1. Védje meg vállalkozása vagyonát olyan helyzetekben is, melyek
           nincsenek nevesítve a szerződésben!
       2. Védje meg magánvagyonát! Mint amerikában, egyre többször
           fordul elő, hogy a céggel együtt, a cégvezetés személyeit is
           kártérítési perbe vonják. 2014. évtől új Ptk.
       3. Gyűjtsön nyugdíjtőkét cégköltségből törvényesen, legálisan!

Céges biztosítások előre nem látható eseményekre is
 
1. Kössön olyan vállalati  biztosítást, amely akkor is téríti a kárt, ha a bekövetkezett eset nem szerepel a szerződésé-
ben.


Nem ritkán történnek olyan káresetek, melyre az aktu- ális biztosítás nem terjed ki. Ilyenkor mindenki a biztosítót szidja, pedig legtöbb esetben az törté- nik, hogy éppen arra az esetre a biztosítás nem terjed ki.     

       
Cégvezetők magánvagyonának védelme, cégköltségen

2. Védje meg magán-
vagyonát


2014. évtől új Ptk. A cég-
vezetők magánvagyonukkal
(is) felelnek az utólag hi-
básnak bizonyuló döntése-
kért. Legjobb ügyvédek és
szakértők!

              


Nyugdíjtőke cégköltségen

3. Hozza létre magán-
nyugdíját


Van, amikor a régi módsze- rek már nem alkalmasak a jövedelem kivételére a cégből.


                      
Ha kérdése van, kérem adjon egy számot, visszahívom:  alkuszportal@gmail.com


                                                      Céginfó